§1.0: Priser

§1.1: Angivelser

Alle priser fundet på hjemmesiden er at tolke som værende eksklusiv moms samt angivet i Danske Kroner (DKK).

§1.2: Validitet

Alle priser er vejledende, men vil aldrig være højere end først angivet, med mindre andet er aftalt skriftligt eller mundtligt. Tilføjes flere ydelser end først aftalt, udregnes pris på disse efter aftalt timeløn.

§1.3: Aftaler

Jvf. aftaleloven er mundtlige aftaler bindende. Dog vil virksomheden eller dens medarbejdere aldrig præsentere prisforslag mundtligt, og derfor skal kun skriftlige tilbud og aftaler anses som officielle fra/med virksomheden.§2.0: Betaling

§2.1: Betalingsprocess v. SMALL

Er projektet defineret som "SMALL", fortsæt herfra. Hvis ikke, fortsæt fra §2.2. Første rate udebliver, og Anden rates faktura bliver afsendt efter projektets afslutning med Første rate som tillæg, samt alle eventuelle tillæg til prisen. Læs yderlige betingelser fra §2.3.

§2.2: Faktureringsprocess v. LARGE

Første rate betales før projektets begyndelse, og Anden rates faktura bliver afsendt efter projektets afslutning med alle eventuelle tillæg til prisen. Læs yderlige betingelser fra §2.3.

§2.3: Fremsendelse af Faktura

Faktura fremsendes som standard via e-mail, med mindre kunden explicit har bedt om fysisk faktura. Det er kundens eget ansvar at bekræfte modtagelse, og hvis kunden hverken be- eller afkræfter modtagelse af faktura, forventes faktura modtaget af virksomheden. Ønsker kunden at modsige modtagelse af faktura, skal dette ske inden for 48 timer efter angivelig fremsendelse.

§2.4: Betaling af Faktura

Faktura betales ved bankoverførsel som det fremgår skriftligt på tilsendte faktura. Er betalingen ikke modtaget som angivet, fremsendes ny faktura med rykkertillæg på 100,00 DKK jvf. rentelovens §9b Stk. 2. Betaling skal ske som aftalt uanset status på levering.

§2.5: Bankgaranti

Faktura betales ved bankoverførsel som det fremgår skriftligt på tilsendte faktura. Er betalingen ikke modtaget som angivet, fremsendes ny faktura med rykkertillæg på 100,00 DKK jvf. rentelovens §9b Stk. 2. Betaling skal ske som aftalt uanset status på levering.

§2.6: Sletning, lukning, mv.

Forefalder betaling ikke som aftalt, se da §6.1§3.0: Tilbud & Aftale

§3.1: Tilbud

Tilbud er gældende fra udstedelse og 30 dage frem, med mindre tydeligt angives skriftligt.

§3.2: Aftale

Aftale er indgået når accept fra kundens side er modtaget af Foldager Media. I tilfælde, hvor kunden ikke afgiver udtrykkelig accept, er aftale indgået, når Foldager Media har afgivet ordrebekræftelse af en modtaget bestilling.§4.0: Fejl & Mangler

§4.1: Fejl

Fejl ved et leveret produkt eller en leveret ydelse kan til enhver tid rapporteres.

§4.2: Mangler

Mangler ved et leveret produkt eller en leveret ydelse kan rapporteres uden ekstra afregning op til 48 timer efter leveringstidspunktet. Rapporteres manglen ikke inden for dette tidsrum, kan Foldager Media afgøre at lade rettelsen blive behandlet som en ny opgave, med mindre der er belæg for ikke at gøre således.

§4.3: Skyld

Det er op til Foldager Media at afgøre, hvilken part af samarbejdet er skyld i at fejlen er hændt. Ligger fejlen hos kunden, vil normal aftalt timepris blive benyttet til at udregne pris for rettelse af fejlen. Ligger fejlen hos Foldager Media, sørger denne for at dække eventuelle udgifter og dækker selv timeprisen.§5.0: Forpligtelser: Kunde

§5.1: Information

Det er kundens forpligtelse, at videregive relevant information til Foldager Media såsom navn, CVR/CPR mv.

§5.2: Forventninger

Det er kundens forpligtelse, at klargøre forventninger og krav omkring et projekt før påbegyndelse heraf.

§5.3: Fejl og Mangler

Kunde drages til ansvar for fejl og mangler ift. §5.1 & §5.2 jf. §4.1, §4.2 og §4.3.§6.0: Forpligtelser: Foldager Media

§6.1: Sletning, Lukning, mv.

Foldager Media er berettiget til, uden foregående varsel, at slette, destruere eller nedtage materialer, domæner og/eller servere o.lign., som efter Foldager Medias skøn er af ulovlig, krænkende, anstødelig karakter, og/eller bliver brugt til spam og/eller anden form for misbrug.

§6.2: Viderelevering af Oplysninger

Foldager Media er forbeholder sig retten til, uden foregående varsel, at viderelevere oplysninger til relevante myndigheder, om love eller regler overtrædes.§7.0: Underleverandører

§7.1: Benyttelse

Foldager Media er berettiget til helt eller delvist at benytte underleverandører med eller uden kundens accept.

§7.2: Ansvar

Foldager Media kan efter brug af underleverandør ikke drages til ansvar for mangler ved underleverandørs ydelser.§8.0: Produkter fra Tredjepart

§8.1: Anvendelse

Foldager Media anvender tredjepartsløsninger for at kunne løse kundens behov, og Foldager Media kan ikke drages til ansvar for fejl & mangler ved disse produkter, eller eventuelle problemer disse måtte frembringe.§9.0: Anvendelse af Branding

§9.1: Logo, Navn & Branding

Ved handel med Foldager Media godkender kunden med mindre andet er angivet at Foldager Media må anvende kundens Logo, Navn & Branding til referenceformål.

§9.2: Tilladelser

Ved accept af ovenstående punkt, forventes det at kunden har afstemt med eventuelle ovenstående og/eller politikker omkring tilladelser.§10.0: Rettigheder & Udkøb

§10.1: Rettigheder

Foldager Media forbeholder sig som udgangspunkt alle rettigheder for projekter, kildetekst samt alle filer der bliver tilføjet eller overført på anden måde til et projekt. Alle udregninger, processer eller lignende som er udregnet eller bidraget til af et produkt fra Foldager Media er som udgangspunkt Foldager Medias ejendom, med mindre andet er aftalt skriftligt med kunden.

§10.2: Adgang

Ved en løsning hvor Foldager Media står for hosting/opretholdelse af en side eller et produkt/projekt kan kundens adgang være begrænset. Foldager Media vil som udgangspunkt altid imødekomme ønsker om højere adgangsniveau, så længe det forbliver under Foldager Medias eget adgangsniveau.

§10.3: Servere, databaser mv.

Såfremt Foldager Medias databaser, servere o.lign. anvendes til håndtering af kundedata, kan direkte adgang til disse aldrig kræves. Skønner Foldager Media at en kunde bør have adgang til førnævnte, kan dispensation tilbydes.

§10.4: Udkøbsaftale

Kunden er til enhver tid efter slutbetaling berettiget til at udkøbe sig fra Foldager Medias aftale, med mindre andet er aftalt. Pris for udkøb er som udgangspunkt 25.000,00 DKK ekskl. moms, hvor filer, rettigheder og domæner vil bliver overdraget til kunden jf. §10.5, §10.6 & §10.7.

§10.5: Filgaranti

Filer overleveres som Foldager Media skønner den bedste løsning. Filerne vil som udgangspunkt være tilgængelige i 72 timer fra udkøb.

§10.6: Inkompatibilitet mv.

Efter overlevering af filer står Foldager Media ikke til ansvar for hvordan disse filer håndteres. Er filerne ikke kompatible med kundes system er dette kundens ansvar. Konsultation kan tilbydes hvis dette behøves.

§10.7: Kildetekstrettigheder

Hvis kildetekst (source code) er udviklet direkte af Foldager Media eller underleverandør jf. §7.0, tilfalder rettigheder for disse altid original indehaver. Ved særlig aftale kan kildetekstrettigheder overdrages.§11.0: Forbehold

§11.1: Tryk-, taste-, regne-, og stavefejl

I forbindelse med tilbud og andre dokumenter, sider mv. fra Foldager Media tages der forbehold for tryk-, taste-, regne-, og stavefejl.

§11.2: Ændring

Foldager Media er forbeholder sig retten til, uden foregående varsel, ændre i tilbud, vilkår og/eller betingelser, hvis fejl findes eller ændring kræves.Begreber

Første rate Første betaling før projektets begyndelse
Anden rate Resterende betaling efter projektets afslutning
SMALL Projekt med anslået pris under 1000,00 DKK
LARGE Projekt med anslået pris over 999,00 DKK